Hitünk alapja a teljes Biblia, az Írások Isten ihletett tévedhetetlen Igéje.
Ahhoz, hogy "helyesen hasogassuk az igazság beszédét" bibliaértelmezési szabályok (pl. szövegkörnyezet, zsidó háttér ismerete, üdvtörténeti korszakok, Isten szövetségkötései, stb.) segítenek abban, hogy dolgokat jól értsünk és ne értsünk félre. Igehelyeket ne használjunk másra, mint amiről azok valóban szólnak.
Hiszünk az Egy, Örökkévaló, három személyű Istenben, Aki az Atya, a Fiú és a Szent Szellem/Szentlélek.
Hisszük, hogy Isten az embert a saját képére alkotta. Az ember az Éden kertjében a bűn miatt elbukott, halott a bűneiben és vétkeiben, így teljesen elveszett. Minden ember, amikor megszületik a bűn állapotába születik, és a bűn rabszolgája lesz. Ebben az állapotában képtelen megfelelni annak, hogy Isten elfogadja őt. Egyetlen útja, hogy az ember ebből az állapotából kikerülhessen, és Istenhez tartozhasson, ha elfogadja azt a Személyt, aki megfizette a bűnéért a büntetést.
Hisszük, hogy Jézus, a Messiás/Krisztus, az Isten Fia, aki meghalt a bűneinkért az Írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint. Halálával minden ember számára a bűnökért való engesztelést szerzett, de ez csak azokra lesz érvényes, akik hisznek Benne. Ha valaki elutasítja a Messiást, akkor neki magának kell elszenvednie a bűneiért a büntetést, ami az örök halál.
Hisszük az örök biztonságot. Miután az ember Isten kegyelméből üdvözült, és örök életet kapott, ezt akkor sem veszítheti el, ha később elkövet valamilyen bűnt, vagy olyat cselekszik, ami nem Isten akarata. A hívőt a Szent Szellem munkája és Isten érte végzett munkája tartja örök biztonságban és nem a saját cselekedetei.
Hisszük, hogy Isten elhívott magának egy népet, amely Ábrahám, Izsák és Jákob fizikai leszármazottjai, akik közül származik a Messiás is test szerint. Isten négy feltétel nélküli szövetséget kötött ezzel a kiválasztott néppel, melynek a még be nem teljesített ígéretei Izrael nemzeti helyreállításakor a jövőben szó szerint be fognak teljesedni.
Hisszük, hogy a Messiás/Krisztus szellemi teste a Gyülekezet, amely pünkösd napján jött létre, és korszaka az elragadtatásig tart. A Gyülekezet, a "kihívottak közössége" hívő zsidókat (messiáshívő) és hívő pogányokat fogja szellemi egységbe. Ebbe a Testbe a Szent Szellem kereszteli be a hívőt abban a pillanatban, amikor az hitre jut a Jézusban és ujjászületik. A Gyülekezet - a Krisztusi Test, amelybe csak hívők tartoznak - nem azonos a mai kor keresztény világával, mert ebben egyaránt vannak hívők és nem hívők. Erről ad Jézus pontos képet a Máté evangélium 13. fejezetében.
Rendszeres összejöveteleink minden vasárnap 16 órakor a Kereskedelmi és Iparkamarában, Győr, Sz.István u. 10/a. szám alatt. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
<